Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 20

Centrala delen av Grimetunä

skala 1:10.000

åkrar från

1449-3 Grimetons by 1786

höger bild

fåror i fornåker, med plog

avstånd mellan fåror

i väst 11 m

i öst 3-13 m

Runeberg

se [$34474] [$34541]

medeltida eller senare