Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 19

Område med ursprungsgårdarna

Grimetunä, Thryninghe, Clacsstorp, Mudenä, Arnäs, Dyrem,

Skellinge