Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 175

Säterområde runt Tjärnesjön

skala 1:48.571

modergårdar

Wräch

Giallaryth

Gunnathorpe

Miobek