Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 174

Säterområde i Öxabäck

skala 1:50.000

modergårdar:

Miobek

Kårte

Örbyh

Vännebo

Redslared