Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 173

Säterområde i Älekulla

skala 1:25.000

modergårdar:

Kårte