Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 170

Säterområdet

Svarten

skala 1:42.857

modergårdar:

Suarthra

Mudenä

Skellinge

Wräch