Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 168

Säterområdet

Skärsjön - Valasjön

skala 1:60.714

modergårdar:

Hielssöe

Giötaby

Spannarp

Grimetunä

Mudenä

Suarthra