Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 167

Säterområde runt Hornsjön.

Plats för järnåldersgård.

Sjön i sydost är Veslången, idag tömd.

skala: 1:65.000

modergårdar:

Väre, Vighöger, Fridlessos, Gellinge, Raphede, Kattwnghe