Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 166

Säterområdet Morup

skala: 1:91.071

modergårdar:

Alszöö

Hielssöe

Stafsinge

cirklar:

svart = gravröse

blå = stensättning

grön = hög

gul kvadrat = fynd

svart stapel = rest sten

i övrigt enligt vanliga

teckenförklaringen