Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 165

Säterområden behandlade i detta avsnittet.

skala 1:277.368

svart kvadrat = hällkista

röda cirklar = ursprungsgård

blåa cirklar = utflyttad gård

gula linjer = territoriegränser

svarta linjer = Y-väg

gröna ytor = B-område