Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 163

Centrala delarna av Hwiell

Skala 1:25.000