Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 162

Centrala delarna av Hajeme

Skala 1:25.000