Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 160

Gravfält i Örbyh

FMIS.1838.128

Skala 1:750

Vännåkra, Örby sn

enligt FMIS

16 domarringar

1 stensättning