Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 16

Centrala delen av Ochem

skala 1:16.000