Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 158

Centrala delarna av Örbyh. Skala 1:12.500. 1838-112 Örby 1850