Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 154

Centrala delarna av Koffre

Skala 1:12.500

1838-23 Attared 1806