Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 152

Gravfält i Koffre

FMIS.1838.110

skala 1:708

Attared, Örby sn

överst stensättning

nederst treudd

26 stenar

några stenar kan vara domarringar

FMIS:

1 stensättning

1 treudd

5 domarringar