Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 151

Centrala delen av Hagaby

Skala 1:12.500

O.223-22-2 Haby 1781