Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 15

Territoriet för Ochem

skala 1:40.000

åkrar från

1481-18-1 Bergslykan, Bössgård, Kolsgård, Lilla Okome, Maden, Lynga, Näraby, Pisslebo, Skräppebo, Slätten, Ulvsbo, Äparp 1789