Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 147

Territoriet för Örby

Skala 1:35.000

åkrar från

1838-23 Attared 1806

1838-112 Örby 1850

1838-125 Trantorp 1914

O.223-22-2 Haby 1781