Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 146

Centrala delarna av

Disarhwlt och Hattestad gårdar

Skala 1:12.500

åkrar från

1630-33 Hattestad 1815

1630-56 Desarehult, Staxered 1793