Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 145

Gravfält i Disarhwlt

[FMIS.1630.20]

skala 1:1000

Desarehult, Berghem sn

10 stensättningar

4 diffusa

FMIS

11 stensättningar