Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 142

Forngården Kattwnghe. Gröna punkter flintor. Modern karta. Skala 1:10.000