Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 14

Gravfält i Giisslastadha.

FMIS.1477.150

skala 1:1.000

söder om Gisslestad

(enl FMIS)

6 högar (4),

15 stensättningar (11),

2 treuddar (2)

0 domarring (1)