Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 137

Centrala delarna av Kårte

Skala 1:25.000