Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 135

Territoriet för Kårte

södra delen

Skala 1:40.000