Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 134

Gravfält i Öxne valle

[FMIS.1843.12.1]

[FMIS.1843.14]

8 stensättningar

fornvägar

Skala 1:1.500

Öxnevalla sn