Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 132

Territoriet för Öxne walla

södra delen

Skala 1:30.000