Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 131

Territoriet för Öxne walla

norra delen

Skala 1:30.000