Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 130

Område med

Öxne valle, Kårte, Kattunga, Biergeem, örby, Hwiell