Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 127

Gravfält i Fieruaas

Ligravfältet.

FMIS.1444.81

skala 1:2.500

Limmanäs, Fjärås sn

Omfattande områden har varit grustäkter. Gravstenar har därför flyttats. Mängder med gravar har förstörts.

I norra delan är området ojämnt. Där finns ett flertal stensättningar. Dessa har på kartan ignorerats då de inte kan skiljas från täktverksamhet. Svårbedömda enligt FMIS.

Utmed västra kanten ligger mängder med odlingsrösen. FMIS har bedömt dessa som ovala stensättningar.

Ett flertal naturliga låga stenar finns i området. Troligen har FMIS bedömt flera av dessa som resta stenar.

En väg från yngre järnålder går längs västra kanten.

(enl FMIS)

- stensättningar (24)

- ovala (7)

4 högar (4)

85 resta stenar (125)

Sarauw angav att det fanns 123 resta stenar 1923 [$9194.356].