Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 124

Centrala delarna av

Fieruass

Skala 1:20.000

karta

1444-36 Li, Ma, Vallby 1776

havsnivå

+5 m -600 a

+10 m -2,5 ka

+15 m -4,0 ka