Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 12

Territoriet för Giötaby

skala 1:35.000