Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 117

Centrala delen av

Raphede

Skala 1:50.000