Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 115

Centrala delen av

Gellinge

Skala 1:50.000

1454-25 Gällinge, Dugatorp, Stockared 1785

1454-36 Herred 1840

1454-40 Backa 1855