Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 114

Centrala delen av

Fridlessos

Skala 1:30.000