Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 113

Område med

Fridlessos, Gellinge, Rephede, Fieruass, Kattunga, Hwiell

allmänningen