Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 108

Territoriet för Miobek

Skala 1:50.000

norr åt vänster