Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 106

De centrala delarna av

vänster Ödzmål

höger Ffenhult

skala 1:15.500

1470-24 Ödsmåla 1870

B-områden Ödzmål

ett första omfattar enbart de centrala delarna på drumlinen.

ett andra inkluderar även en utöknig över merparten av moränmarken