Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 104

Centrala delen av Sydskeme

skala 1:15.000

1465-6 Brunared, Bua, Torsberg 1855

1465-15 Ryd 1869

1465-18 Karl-Gustavs by 1854