Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 102

Territoriet för Sydskeme

Skala 1:40.000

norr åt vänster

åkrar från

1465-6 Brunared, Bua, Torsberg 1855

1465-15 Ryd 1869

1465-18 Karl-Gustavs by 1854

1470-24 ödsmåla 1870