Jägare, herdar och bönder

Samhället/karta 100

Område med

Skydskeme, Wräch (norr del), Miobek

allmänningen