svg fil

csv.zip

fmp12

xlsx.zip

JHB - projektet - hyddor

JHB - databas - hyddor

Databas för hyddor - ej färdig

Boken sidan 487.

Databasen innehåller två tabeller hydda och boplats. Objektet beskrivs med följande karakteristik:

ID, en identifierare;
koordinaterna N, E, och H; och
beteckning.

Objektet beskrivs som typ: grop, vall, sten, berg, grotta, stenring. Det har dimensionera längd, bredd och höjd. Måttet anges där längd är främst måttet längs sten eller berg. I annat fall det längsta måttet. För berg och sten anges riktning. Den anges som då man sitter inne i hyddan och tittar utåt i rät vinkel mot väggen. Riktningen är den geografiska riktningen som ögat ser åt.

Vindkänsligheten anges med lä N och lä V när vinden kommer från norr respektive väst som: toppen, öppet, delvis eller lä.

Taket anges med tak typ: inget, byggt, överhäng, sten eller berg. Det har en takhöjd. Väggen/taket kan ha en eldskada: ingen eller eldskadad.

Väggen är utformad med vägg typ: ingen, vall, stenrad, staplad, staplad hög eller berg. I den förekommer antalet stenar sten -10kg, sten 10kg - 30kg, sten 30kg - 100kg, sten 100kg - 300kg och sten 100kg -. Väggen har en ingång: ingen, öppning, stående eller port.

Golvet har en golv typ: mark, häll, ojämnt eller sten.

Hela anläggningen har ett skick: fossil, merparten är dolt i marken; raserad, stenar är utspridda och delvis synliga; fallen, stenar är utspridda men syns mer eller mindre till fullo; stående, stenarna bildar en mur där få stenar fallit av; modern.

Boplatsen karakteriseras med:

Temperaturförhållandena anges med läge värme: topp, sluttning, brant, dal eller sjö.

Läget karakteriseras med läge sluttning: nära krönet, uppe, i sadel, i sluttning eller nära foten. Sikten anges med riktningarna utsikt vänster, utsikt höger samt platsen belägenhet hög. Två val av var i naturen läget är vid: näs, vad sjö, vad mosse, ravin.

Platsens val är: inga, kan ej bedömas; annan, bättre plats finns; ej bäst, platsen ej bra; och bästa.

För jakt bestäms platsen med jakt spaning: liten, kort, smal, djurstig eller stor. Djurens rörlighet begränsas av jakt staket: inga, djurstig, mjuka eller hårda. Det är möjligt att gömma sig bakom jakt stenar, i jakt sänkor, bakom jakt höjder eller det finns en döljande jakt bakgrund.

Marken utanför anläggningen har ytan: ingen bedömning, stenig, ojämn, sluttande eller bekväm.

Platsen har ett speciellt namn. Anläggningen har en utformning så att den kan använts för kult.