svg fil

csv.zip

fmp12

xlsx.zip

S0.zip

JHB - projektet - demografi - gravfält

JHB - databas - demografi gravfält

Databas demografi gravfält

Boken sidan 119.

Databasen innehåller i stort allt som dokumenterats. I många fall är det relativt lite. Databasen består av tabellerna:

Gravfält som innehåller identifieraren ID, gravfältets namn, dess koordinat i olika system, tidsperiod, andel utgrävt, datum för analys, antal gravar, antal skelett med åldersbestämning, antal skelett med åldersbestämning med intervall och klass, antal kvinnor och män, antal brand- och jordgravar.

Grav som innehåller identifieraren ID samt motsvarande för gravfält och grupp samt område på gravfältet, gravens nummer, storlek, typ och koordinat i olika system, under och övre gräns för datering, detaljer, sida i publikation och antalet skelett.

Grupp som innehåller identifieraren ID och gruppens namn. Grupp används då många gravfälts slås ihop till ett.

Objekt i graven som innehåller anläggning, typ, storlek, undre och övre gräns för datering och antalet objekt.

Osteolog som innehåller identifieraren ID samt motsvarande för gravfält och grupp samt osteologens namn.

Publikation som innehåller identifieraren ID samt motsvarande för gravfält och grupp samt publikationens identifierare och referens.

Skelett som innehåller identifieraren ID samt motsvarande för gravfält och grupp samt dess grav, område, period, benämning, begraving (jord/kremering), skick, kön, åldersklass, undre och övre gräns för ålder, defekter, undre och övre gräns för datering, stature (längd), G1-G4, cranial index, metoprism, wormian bones, tänder, caries, abscess, osteoarthritis, ante mortem loss, calculus, hypoplasia, cribra orbitalia, meric index, cnemic index, trauma, harris linjer, sida, språk och text i publikation.

Åldersklass som innehåller identifieraren ID samt motsvarande för gravfält och grupp samt nam på åldersklassen och åldersintervall från - till.