svg fil

csv.zip

fmp12

xlsx.zip

JHB - projektet - gravar

JHB - databas - gravar

Databas för gravar - ej färdig.

Boken sidan 543.

Databasen innehåller en tabell. Objektet beskrivs med följande karakteristik:

ID, en identifierare;
koordinaterna N, E, och H;
beteckning i FMIS; och om FMIS bedömt fel ej grav.

Det större objektet klassificeras som typ: gånggrift, dös, hällkista, röse, stensättning, hög, stenkrets, rest sten eller järnåldersdös.
Det har dimensionera längd, bredd och höjd. Måtten anges som en kub stående på marken. Längden på en rest sten anges därför som höjd.
Objektet har en form: lång, rund, oval, skeppsformig, 4-hörn, 3-hörn, treudd.

Ytan beskivs som yta: fylld, öppen.

Då en speciell del finns i mitten beskrivs den som mitt: kista, röse, hög, stensättning, rest sten, klot, block, kärnröse.
För detta anges dimensionerna längd, bredd och höjd,

Kanten på det större objektet beskrivs med kant: brätte, kantkedja, hörnsten, kantvall, kantränna, sten.
För dessa anges bredd för brätte och
antal för stenar i domarring.

Objektet kan vara övertorvad.

Gravens placering ange som samling: ensam, grupp eller fält.

Bedömningen avviker från FMIS. Speciellt gäller detta typ, form och längd.