pdf fil

csv.zip

fmp12

xlsx.zip

JHB - projektet - föremål

JHB - databas - föremål

Föremålsdatabasen

Boken sidan 412.

Databasen är utformad som en relationsdatabas. Vyn för artefakter nedan. Databasen har följande tabeller:

artefakt anger en och endast en artefakt i ett museum. Till den hör ett antal grundläggande attribut som storlek etc. (18788 poster)

datering anger genomförd datering. Få sådana har utförts (3 poster)

depå anger organisation som lagrar artefakten. Oftast är den ett museum. (6 poster)

egenskap anger typ av artefakt och ett antal attribut (64843 poster)

fil anger ett antal filer som beskriver artefakten. Dessa är registerkort, bilder, dokument. (16049 poster)

fångst anger överlämnandet av en artefakt till en depå. Främst anges tidpunkt, person och omständigheter. (4307 poster)

nummer är en identitet/inventarienummer för en depå. (20687 poster)

person är en fysisk eller juridisk person. För den anges klassiska uppgifter som adress mm. (12 poster)

plats är en punkt eller ett område i landskapet. För områden en benämning och punkter en GIS-koordinat. Angivelsen anges även med topografiska benämningar såsom land, län, socken, by och gård. (3774 poster)

referens är en litteraturreferens in i en databas för litteratur. (436 poster)

register är en nummerserie etc som används för att ange bl a ett inventarienummer. Nummerserier kan användas av museer, övriga samlare och fornminnesregistret. (18 poster)

typ är en mängd attribut att beskriva en artefakt med. (1460 poster)