Jägare, herdar och bönder

av

Gunnar och Britt-Marie Carlstedt

är ett forskningsprojekt som visar hur ett landskap på Sveriges västkust användes under tiden 4000 f kr till 1200-talet.

Projektet har genomförts från 1998 fram till 2019 med en insats av 70.000 timmar. En bok med samma titel redovisar resultatet.

Projektet redovisar ca 29 gårdar från bronsålder i trakten Falkenberg - Kinna. Dessa delades senare och blev järnåldersgårdar. Slutligen skedde en utflyttning i landskapet och de historiska gårdarna bildades.

Gårdarna beskrivs av en modell på liknande sätt som klimatmodeller gjorts.

Människans demografi har erhållits genom biologiska egenskaper samt studier av ca 10.000 forntida skelett. Ramarna för människans näringsverksamhet erhålls.

På ett motsvarande sätt modelleras odling och boskapsskötsel. Kvävets hantering är kärnan i befolkningens utveckling. Landskapet öppnas med tiden.

Gränser för gårdarna rekonstrueras liksom platserna för odling och boskapsskötsel. Fornvägar sammanbinder gårdarna och sätrar.

Primitiva hyddor användes av herdarna på utmarken.

De tidiga namnen på platserna har kunnat knytas till verksamheten och naturen.

En typisk gård hade 30 personer på en yta av 40 km².