jpg fil
jpg fil

Y-vägar

original

JHB - projektet - vägar

JHB - GIS - vägar

GIS för vägar

Fornvägar i detaljerad form efter rekonstruktion. I .rvc-filerna visar delarna som är verkliga fornvägar ovh vad som är rekonstruerat. Original är mätfiler.