jpg fil
jpg fil

havsnivå

0 ka

-1 ka

-2 ka

-3 ka

-4 ka


höjdmodell

0 ka

-1 ka

-2 ka

-3 ka

-4 ka

JHB - projektet - landskap - landhöjning

JHB - GIS - landhöjning

GIS för landhöjningen

En höjdmodell, DEM, är beräkand för 0, 1.000, 2.000 , 3.000 och 4.000 år f kr.

Ur denna har havsnivån beräknats och redovisas som en kustlinje.

Projektet använde en höjdmodell med 2 m raster. Här har använts 25 m raster. Modellen är i form av geo TIF för shapeformatet. Ingen sådan finns för kmz.