Historiska kartor

JHB - projektet - kartor

JHB - GIS - kartor

GIS för kartor

Kartor består generellt av en bild och en GIS-karta. Bilden är av typ .jpg och GIS-kartan .rvc.

Omfattningen av denna kartdatabas är så stor att den inte kan läggas ut på nätet. Merparten av kartorna kan dock laddas ned från Lantmäteriets Historiska kartor